Principal Alimentación Propuestas Actividades Enlaces Curriculum Contacto
    Resum Curricular Resumen Curricular
 
tr
 

He participat en programes nacionals i internacionals sobre capacitació, formació, reeducació i assessorament en alimentació enfocada a diferents col·lectius, sectors socials i cultures diferents.

La meva formació multicisciplinària, sumada a una àmplia experiència, em permet abordar temes relatius a l’alimentació des d’un punt de vista antropològic; d’aquesta manera, la prevenció o recuperació de problemàtiques associades a una nutrició deficient, la subalimentació o sobrealimentació en les diferents etapes del desenvolupament i d’acord amb les possibilitats diferents i preferències de cada idiosincràsia, són àrees del meu desenvolupament professional.

He col·laborat, i ho segueixo fent, amb entitats, institucions i organismes governamentals i no governamentals, que relacionen directament i clarament l’àmbit de la salut, l’educació, la cultura i l’assistència social amb l’alimentació:

• Ministerio de Salud de Bolívia. Intermón-OXFAM. Recuperació de patrons alimentaris autòctons i biodiversitat.
• Ajuntament del Prat del Llobregat. Serveis socials.
• Universitat Rovira i Virgili. Alimentació naturista.
• Universitat de Barcelona. Les Heures. Alimentació vegetariana.
• Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social. Hàbits higiènics, alimentaris i salut.
• Amnesty Internacional. Salut comunitària.
• Creu Roja. Interculturalitat i alimentació.
• Rosa Sensat, Alexandre Galí. Associacions de Mestres. Alimentació i Educació.
• Vida Sana. Associació de Consumidors. Alimentació i salut
• Coemco - Shodexo, Grupo HUSA, Catering Internacional. Restauració social i col·lectiva.


Conscient de la importància i repercussions que l’alimentació té sobre el desenvolupament físic, anímic i intel·lectual de les persones, elaboro i poso en marxa programes generals per a l’educació alimentaria (incloent-hi els aspectes biològics, organitzatius i culinaris).
També faig projectes a mida d’acord amb les necessitats i inquietuds particulars de persones, associacions, institucions i organismes interessats a millorar la qualitat de vida de les persones i del seu entorn.

He participado en Programas Nacionales e Internacionales sobre capacitación, formación, re-educación y asesoramiento en alimentación enfocada a distintos colectivos, sectores sociales y culturas diferentes.

Mi formación multidisciplinaria sumada a una amplia experiencia, me permiten abordar temas relativos a la alimentación desde un punto de vista antropológico; así la prevención o recuperación de problemáticas asociadas a una nutrición deficiente, la subalimentación o sobrealimentación en las diferentes etapas de desarrollo y de acuerdo a las diferentes posibilidades y preferencias de cada idiosincrasia, son áreas de mi desarrollo profesional.

He colaborado y sigo haciéndolo, con entidades, instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, que relacionan claramente el campo de la salud, la educación, la cultura y la asistencia social con la alimentación, como:

* Ministerio de Salud, Bolivia. INTERMÓN-OXFAM. Recuperación de Patrones Alimentarios Autóctonos y biodiversidad.
* Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Servicios Sociales.
* Universidad de Barcelona. Les Heures. Alimentación Vegetariana.
* Universidad de Tarragona. Rovira i Virgili. Alimentación Naturista.
* Generalitat de Catalunya. Dep. Benestar Social. Hábitos higiénicos, alimentarios y Salud.
* Amnesty International. Salud Comunitaria.
* Cruz Roja. Interculturalidad y Alimentación.
* Rosa Sensat, Alexandre Galí. Asociaciones de maestros. Alimentación y Educación.
* VIDASANA. Asociación de consumidores. Alimentos biológicos y Salud.
* COEMCO-Shodexo, Grupo HUSA, Catering INTERNACIONAL. Restauración Social y Colectiva.


Consciente de la importancia que la Alimentación ejerce sobre el desarrollo físico, anímico e intelectual de las personas, elaboro y pongo en marcha Programas generales para la Educación Alimentaria (incluyendo aspectos biológicos, organizacionales y culinarios), así como proyectos a medida según las necesidades e inquietudes particulares de: personas, asociaciones, instituciones y organismos interesados en mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno.

 
Principal Alimentación Propuestas Actividades Enlaces Curriculum Contacto

© Rosa Roura 2005-2008